ARACO este asociație profesionala si patronală, confederativă, reprezentativă pentru ramura de construcții-montaj, conform Legii 62/2011, neguvernamentală și apolitică.
 







Prima conferinta organizata de FIDIC in Romania, 12-13 martie 2015 - Beneficiaza de ultimele zile de inscriere cu discount



Conferinta profitabilitatea si reducerea costurior de operare
28.03.2014



 

 

 
 

Legislatie/Legislatie specifica utila

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

 - România a adoptat o nouă lege privind detașarea transnațională a salariaților. Legea 16 din 17 martie 2017 a fost publicată în MOf 196/21.03.2017 și va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare, respectiv în 20 mai 2017. Începând cu această dată, legea aplicabilă în prezent, respectiv Legea nr. 344/2006, se abrogă.

– Legea calitatii din NL 5 -2015
- Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale din NL 6 – 2015
- Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.
- Nota de fundamentare –ambele din NL 6 -2015
- Lege privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii NL 9 -2015.
- Proiect lege privind achizitiile sectoriale NL9 – 2015.
- Lege privind grupurile de societati(holding) NL 10 – 2015.
- Noutăți în Normele de aplicare a Legii privind Achizițiile publice – dezbatere publica.
- Nota
- Document Unic Achizitiile Publice Europene si cele de mai sus din NL 01-2016
- Proiectul de modificare a Legii 372/2005 privind performanta energetic a cladirilor
- OG_privind modificarea L_372_2005
- NOTĂ DE FUNDAMENTARE si cele de mai sus din NL 01-2016


DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 februarie 2014
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE
(Text cu relevanță pentru SEE)

(apasati aici pentru document)


L E G E privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

(apasati aici pentru document)


DOP, document OBLIGATORIU la comercializarea materialelor de construcții

(apasati aici pentru document)


“Instructiuni emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin, (3) lit. c) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii”

(apasati aici pentru document)


Informare referitor la H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii
(apasati aici pentru document)


A aparut Legea nr.72/28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante

Legea nr.72/28 martie 2013

(apasati aici pentru document)


Ordonanta nr. 8/2013 din 23/01/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 23/01/2013 Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

(apasati aici pentru document)


Ordonanta nr. 6/2013 din 22/01/2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 23/01/2013. Ordonanta privind instituirea unor masuri speciale pentru
impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele
naturale

(apasati aici pentru document)


ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

(apasati aici pentru document)


Ordonanta de urgenta nr.77 din 2012

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si  a contractelor de cesiune de servicii.

(apasati aici pentru document)


Proiect de modificare a OUG 34/2006, intrat in sedinta de Guvern din 27.11.2012

(apasati aici pentru document)


La data de 1 noiembrie 2012 intra in vigoare art.I, pct.5 din OG 16/2012 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Fiscala

(apasati aici pentru document)

Standard de cost aplicabil in cazul lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte

(apasati aici pentru document)


Propuneri de amendare de catre ARACO a legislatiei privind achizitiile publice - OUG 34/2006 si HG 925/2006

Tabel comparativ HG 925 final 14.08.2012
(apasati aici pentru document)

TABEL comparativ OUG 34 final 14.08.2012
(apasati aici pentru
document)


Documentul comun de propuneri al Grupului de lucru din cadrul Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice
(apasati aici pentru
document)


Legea dialogului social
(apasati aici pentru
document)


Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea legii parteneriatului public privat nr. 178/2010
(apasati aici pentru document)


Legea 40 / 2011 privind modificarea Codului Muncii
(apasati aici pentru
document)


Ordin privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și constrcuții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federatiei Internaționale a inginerilor consultanți în domeniul construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții, pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice.
(apasati aici pentru document)


Legea Parteneriatului Public Privat
octombrie 2010
(apasati aici pentru
document)


Hotărârea Guvernului nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004,  precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art III din OUG nr.58/2010, publicată în MO nr.542/03.08.2010
(apasati aici pentru
document) 

OUG 76 / 2010 de modificare a OUG 34 / 2006 privind achizitiile publice
(apasati aici pentru document)


HG 834 / 2009 de modificare a OUG 34 privind achizitiile publice
(apasati aici pentru document)


Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991
(apasati aici pentru document)


OU de rectificare bugetara 2009 si masuri financiar fiscale
(apasati aici pentru document)


Executivul a modificat, printr-o Ordonanta de Urgenta, cadrul legislativ al achizitiilor publice pentru a pune in acord reglementarile in acest domeniu din Romania cu cele din Uniunea Europeana, a anuntat primul-ministru Emil Boc, la finalul sedintei de Guvern care s-a desfasurat sambata la Palatul Victoria.
(apasati aici pentru document)


Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; LEGE nr.587 din 29 octombrie 2002

LEGE privind calitatea in constructii

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.
Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.(...)
(apasati aici pentru
document)


Ordonanță de urgență nr. 34/2006 din 19/04/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

(apasati aici pentru document)


Ordonanta de Urgenta nr.214 /4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
(apasati aici pentru document)


ORDIN
pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la încheierea contractelor de lucrări(MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 424 bis/5.VI.2008)
(apasati aici pentru document)


 

 

 

 

Sedinta CD a ARACO, 19.03.2018

Lansare proiect TANSIRC, Brussels, 16.03.2018

Simpozion BITUM 2018 ( OMV+ARACO), Poiana Brasov, 15-16.03.2018

Intalnire de lucru ARACO-ARIC, 09.03.2018

Conferinta de presa ARACO, 08.03.2018

Sedinta de certificare a capabilitatii societatilor, 26.02.2018

Intalnire de lucru ARACO-Die Deutsche Bau Industrie, Berlin, 20.02.2018

Delegatie ARACO la BAUTEC, Berlin, 19-21.02.2018

Intalnire de lucru ARACO-BCC, Sofia, 16.02.2018

Sedinta CD al ARACO, 31.01.2018

Participarea ARACO la Targul ENIPE 2018, Istanbul, 11-12.01.2018

Participarea ARACO la Congresul FIEC, Paris, 01.12.2017

Conferinta Nationala a ARACO, 29.11.2017

Trofeul Calitatii ARACO,editia XXII, 29.11.2017

Conferinta de presa ARACO, 28.11.2017

Participarea ARACO la la dezbaterea publica " Criza fortei de munca-Impactul asupra marilor proiecte de infrastructura" organizat de Intact Media Group la Palatul parlamentului, 27.11.2017

Conferinta de presa ARACO, 26.11.2017

Consultare MDRAPFE, AM POIM, BEI pe Modelele de contract, 14.11.2017

Consultare ANAP pe Modelele de contract, 14.11.2017

Sedinta CD al ARACO, 14.11.2017

Sedinta Colegiului Permanent al UGIR, 13.11.2017

Intalnire de lucru ARACO-ANAP, 11.12.2017

Sedinta Comisiei de jurizare a Trofeului Calitatii ARACO, 09.11.2017

Participarea ARACO la SINUC 2017, 03.11.2017

Participarea ARACO la Conferinta RoBUILD, 02.11.2017

Sedinta Colegiului Permanent al UGIR, 02.11.2017

Intalnire de lucru ARACO-ARIC, 01.11.2017

Semnare Memorandum OMT 600, 10.10.2017

Sedinta CD al ARACO, 09.10.2017
Sedinta membri ref OMT 600, 05.10.2017

Participarea ARACO la Conferinta AIIR, 04.10.2017

Intalnire de lucru ARACO-FPSC, 02.10.2017

Sedinta membri ref OMT 600, 25.09.2017

Sedinta membri ref OMT 600, 06.09.2017

Intalnire de lucru TFC-CDR, 12.07.2017

Sedinta CD al ARACO, 10.07.2017

Participarea ARACO la Congresul FIEC, 09.06.2017

Sedinta CD al ARACO, 29.05.2017

Participarea ARACO la Evenimentul organizat de Ambasada Austriei, 16.05.2017

Sedinta de certificare a capabilitatii, 15.05.2017

Participarea ARACO la Adunarea generala a EIC, 21.04.2017

Sedinta comuna de lucru ARACO-ARIC, 03.04.2017

Participarea ARACO la Conferinta

Capital pe teme de transporturi si infrastructura, 29.03.2017

Intalnire de lucru ARACO-Sectia economica a Ambasadei Austriei, 28.03.2017

Sedinta CD a ARACO, 27.03.2017
Conferinta de presa a ARACO, impreuna cu ADUC, la Romexpo, 24.03.2017

Participarea ARACO la ConstructExpo 2017, 22-26.03.2017

Participarea ARACO la dezbaterea organizata de CCIR pe tema invatamantului profesional dual, 22.03.2017

Paticiparea ARACO la dezbaterea organizata de CMC pe tema corelarii necesitatilor pietei muncii cu perspectivele de dezvoltare in zona Bucuresti-Ilfov, 21.03.2017

Intalnire de lucru ARACO si ARIC cu conducerea ANAP, 07.03.2017

Intalnire de lucru ARACO cu Presedintele ANAP, 01.03.17

Participarea presedintelui ARACO la emisiunea -Probleme la zi- de la RRActualitati, 28.02.2017

Sedinta Comitetului Director al ARACO, 27.02.2017

Intalnire de lucru ARACO- Strabag Romania, 21.02.2017

Participarea DG ARACO la sedinta de lucru cu ANAP impreuna cu FPSC, 14.02.2017

Participarea ARACO la sedinta FIEC cu membrii din Europa centrala si de est, Sofia, 13.02.2017

Intalnire de lucru ARACO-FPSC la UTCB, 08.02.2017

Sedinta Comitetului Director al ARACO, 30.01.2017

Participarea Presedintelui ARACO la sedinta ACPR, 17.01.2017

Participarea Presedintelui ARACO la sedinta Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat, 17.01.2017

Intalnire de lucru ARACO-Astaldi Romania, 13.01.2017

Intalnire de lucru ARACO-Hidroconstructia SA, 12.01.2017

Adunarea generală a FIEC, 02.12.2016

Participarea ARACO la seminarul “Contractarea în România. Riscuri, beneficii, managmentul contractelor, legislație, cele mai bune practici, dispute și arbitraj” - 29.11.2016

Trofeul Calității ARACO, ediția a XXI-a, 24.11.2016

Ședința Consiliului Central al ARACO, 24.11.2016

Ședința Comisiei de Jurizare, Trofeul Calității ARACO, 11.11.2016

Ședința Comitetului Director al ARACO, 10.11.2016

Participarea ARACO la ședința Colegiului Permanent UGIR, 09.11.2016

Întâlnire de lucru ARACO – STRABAG, 04.11.2016

Participarea ARACO la Conferința BNS – 25 ani, 01.11.2016

Sesiune certificare capabilitate membri ARACO, 31.10.2016

Ședința Comitetului Director al ARACO, 17.10.2016

Participarea ARACO la Conferința BPIE, 30.09.2016

Întâlnire de lucru ARACO – ASEMER, 05.09.2016

Întâlnire de lucru ARACO – ASTALDI, 26.07.2016

Adunarea generala ordinara a CSC,
31.05.2016

Participarea ARACO la întâlnirea cu misiunea economică flamandă, 24.05.2016

Ședinta Comitetului director al ARACO
23.05.2016

Ședinta Filialei ARACO Ardeal, 20.05.2016

Participarea ARACO la AG a UGIR, 16.05.2016

Ședinta Filialei ARACO Moldova, 13.05.2016


Intalnire parteneri sociali in constructii,
12.04.2016

Conferinta de presa ARACO,
08.04.2014

Participarea ARACO la sedinta ACD pe tema P118,la OAR,
05.04.2016

Participarea ARACO la Conferinta Real Estate & Construction Forum,
30.03.2016

Participarea ARACO la “CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION FORUM –CIP FORUM 2016,
30.03.2016

Participare ARACO la sedinta Aliantei pentru constructii durabile la OAR,
29.03.2016

Sedinta CD al ARACO
28.03.2016

Sesiune de certificare a capabilitatilor societatilor de constructii
28.03.2016

Intalnire de lucru CASSIMCO,
25.03.2016

Participarea ARACO la intalnirea de lucru MFE, ARACO, ARIC, PSC pe tema FIDIC,
24.03.2016

Intalnire de lucru la ARIC cu DG FIDIC, Enrico Vink
22.03.2016

Intalnire de lucru ARACO-Confederatia belgiana a constructorilor
15.03.2016

Intalnire de lucru ARACO-ARIC-PSC-MFE pe tema CSC FIDIC
11.03.2016

Intalnire de lucru UGIR cu Conducerea Camerei deputatilor
10.03.2016

Intalnire de lucru ARACO-ARIC-PSC-MFE
04.03.2016

Intalnire de lucru ARACO-AIIR-MDRAP
03.03.2-16 

Sedinta Filialei ARACO Bucuresti
03.03.2016

Participarea ARACO la seminarul organizat de Soka bau si CESE,
25.02.2016

Sedinta Comitetul sectorial constructii,
03.02.2016

Intalnire de lucru ANAP-ARACO pe tema Normelor de aplicare a Legii Achizitiilor publice,
28.01.2016

Intainire de lucru ARACO-CIROM, 26.01.2016

Sedinta Comitetului director ARACO-25.01.2016

Participare ARACO la seminarul FIEC pe tema EFSI-
21.01.2016


Arhiva de

       
   
   
 
Harta site
PREZENTARE
- prezentare ARACO

- hotararea de constituire
- statutul ARACO
- structura ARACO
- comitetul director
- consiliul central
- descrierea sectorului
- parteneriate
INFORMATII UTILE
-
noutati legislative
- noutati FIEC
- noutati CESE
- informatii UE
-
cereri de oferta

- oferte cursuri de pregatire
LEGISLATIE
-
legislatie specifica utila
- proiecte legislative
PARTENERIAT SOCIAL
- acordul social sectorial 2007-2009
- contract colectiv de munca
- casa sociala a constructorilor
- casa de meserii a constructorilor
- casa de siguranta in mediul de munca a constructorilor
- casa de concedii a constructorilor – 3C-
- comitetul paritar pentru muncitori migranti
- comitetul paritar pentru trusturi transnationale
- AEIP
- CES
- Fuziune dintre FGS FAMILIA si FNSCM Anghel Saligny
CERTIFICARE
- certificarea calificării profesionale a societăților de constructii
- certificarea produselor pentru constructii

 
MEDIA
-
comunicate de presa
- articole
- conferinte de presa
 EXTERN
-
parteneriate
- misiuni economice
- conferinte
- intruniri
- noutati parteneri externi

- licitatii externe
EVENIMENTE
- conferinte nationale
- conferinte regionale
- trofeul calitatii ARACO
- gala constructorilor de top
-
conferinte, seminarii, ateliere
PUBLICATII
-
buletinul ARACO
- alte publicatii
 PROIECTE
-
proiecte finalizate
- proiecte in derulare
- proiecte in pregatire

 

optimizat pentru Internet Explorer rezolutii mai mari de 1024x768

ARACO 2009